Home

Welkom bij Alive Training
Alive, een levend bedrijf met oplossingen op maat voor individu en organisaties

Alive biedt oplossingen op maat voor uw persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt organisaties bij vragen op het gebied van de ontwikkeling van medewerkers en organisatie-inrichting.

Alive voor uw bedrijf
De in uw organisatie of bij (een deel van) uw medewerkers levende vraag vormt de rode draad van iedere interventie. Of het nu gaat om een noodzakelijke cultuurverandering, groei van uw bedrijf waardoor professionalisering noodzakelijk is of om de vraag de samenwerking in een team te versterken, Alive kan een passende aanpak ontwikkelen. Dat gebeurt altijd in samenspraak met u! Er zijn geen standaardprogramma’s of interventies. Er is wel de wijsheid in elk mens en in elke organisatie om stappen te kunnen zetten in de gevraagde ontwikkeling. Het aanboren en verzilveren van die wijsheid is de kracht die Alive – vanuit doorleefde kennis en ervaring – activeert.

Alive werkt vanuit de kernwaarde ‘bedrijfsvoering met oog voor de balans tussen rendement en de menselijke maat’. Het Rijnlandse gedachtengoed speelt een belangrijke rol in de aanpak van trajecten en opdrachten. Professionals vanuit dienend leiderschap ondersteunen om hun professionaliteit, kennis, vakmanschap en energie optimaal in te zetten is daarbij de essentie. Werken vanuit de vier ‘V’s”: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid om de vijfde ‘V’ te realiseren: VERANDERING.
Mijn kracht ligt daarbij in mijn vermogen om vanuit verbinding helder te spiegelen wat er speelt, waarmee snel helder is welke obstakels gewenste veranderingen in de weg staan. Daarbij kan het gaan over persoonlijke patronen, patronen binnen teams en ook over patronen die door een hele organisatie heen spelen.

Alive als ondersteuner van uzelf
Ook voor vragen omtrent uw persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit biedt Alive oplossingen op maat. Coaching en Runningtherapie behoren tot de gecertificeerde activiteiten. Onder de gelijknamige kopjes vindt u hierover meer informatie.

Verandervisie
Alive Training werkt vanuit een verandervisie die aansluit bij het beeld van ‘de ontdekkingsreis’. Het startpunt van waaruit beweging noodzakelijk is, kan worden bepaald. Er is wel een beeld van het te bereiken doel maar gelijktijdig is er het besef dat de toekomst zich lastig laat voorspellen. De keuzes van waarheen te gaan worden deels onderweg bepaald. En de reis is belangrijker dan het einddoel. In beweging blijven houdt u en uw organisatie levend: ALIVE

Brede combinatie van kennis, ervaring en talent
Alive is werkzaam voor een scala aan klanten als trainer, procesbegeleider, (business)coach, projectbegeleider en HRM Businesspartner. De combinatie van trainings- en coachingservaring, leidinggevende ervaring, ervaring als HRM adviseur en een achtergrond als bedrijfsjurist staan garant voor een bijzonder getalenteerde begeleiding. Brede inhoudelijke kennis van het HRM vakgebied (met een docentschap aan de HBO voor Personeelsmanagement van NCOI, ISBW en lidmaatschap van de kerngroep curriculum HRM van NCOI in de praktijk) complementeren het geheel.
In vraagstukken rondom leiderschap, HRM en samenwerking kan Alive uitstekend uit de voeten met het benutten van deze combinatie van talenten. En steeds wanneer uw klantvraag daarom vraagt, wordt vanuit een stevig professioneel netwerk aanvullende expertise ingeleend.