Welkom

Alive is gesprekspartner bij vraagstukken rondom persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en de ontwikkeling van het hele bedrijfssysteem. Alive kan worden gevraagd voor procesbegeleiding, (team)coaching en training.

Waarom kiezen voor Alive?
Ontwikkelvragen ontstaan omdat er iets stagneert in de groei waar je als individu, team of organisatie van merkt dat je door die stagnatie heen wil. Daarbij speelt vrijwel altijd het dilemma dat je best mee wil (of moet) in verandering, maar dat angst, onzekerheid, frustratie en meer van dergelijke emoties tegelijk een rem vormen om in beweging te komen. Die emoties spelen op individueel niveau maar kunnen ook teams en hele organisaties in hun greep houden. Een verandering waarvan de noodzaak duidelijk is, komt dan toch niet van de grond.
Michiel heeft diepgaande ervaring en kennis met het leren leven met, en waar mogelijk doorbreken van, remmende (angst)patronen. Het weer effectief worden als individu, als team of als organisatie begint bij het onderkennen dat deze onderstroom ons drijft. En met de bereidheid het gesprek daarover aan te gaan met elkaar én met jezelf. Pas dan kun je werkelijk gaan verkennen wat je kunt en wilt en keuzes maken die positief zijn voor jezelf en je omgeving.

Wanneer herkenbaar is dat een verandervraagstuk (individueel of breder) blijft hangen op ‘de onderstroom’, dan is Alive de gesprekspartner die graag mee zoekt naar de weg voorwaarts.

Hoe werkt Alive?
Alive
 kan ondersteunen om een passende aanpak ontwikkelen bij verandervraagstukken.
Mijn kracht ligt daarbij in mijn vermogen om vanuit verbinding helder te spiegelen wat er speelt, het gesprek daarover aan te gaan ook als dit spannend wordt en anderen te inspireren om dit ook te doen. Daarbij kan het gaan over het bespreekbaar maken van persoonlijke patronen, patronen binnen teams en ook over patronen die door een hele organisatie heen spelen.

Alive, een levend bedrijf met oplossingen op maat voor individu, teams en organisaties