Visie op coaching

Mijn uitgangspunt in de coaching is: Jij bent heel en je bent het grotere geheel. Als mens beleven we gevoelens van geluk, succes, verdriet, eenzaamheid en noem maar op. We beleven die emoties vaak als opeenvolgend terwijl ze in werkelijkheid steeds allemaal tegelijk bestaan. Ook ervaren we veelal een realiteit waarin wij afgescheiden zijn als individu van anderen. In werkelijkheid echter zijn we één met elkaar. In het aardse bestaan kunnen we dat echter slechts sporadisch ervaren (of helemaal niet). Het accepteren van deze beleving van dualiteit als start van het heel zijn vormt een basis in mijn werk. Jouw unieke levenspad vraagt om unieke antwoorden. Lang niet alles is maakbaar in het leven. Jouw unieke ervaringen bieden je de kans om op jezelf te reflecteren. Je leert jezelf kennen. Wanneer je daarbij ook de stap zet jouw unieke beleving van de werkelijkheid uit te spreken, ontstaat er verbinding en diep contact met je omgeving. In die verbinding zit de mogelijkheid opgenomen de eenheid van de dingen te (her)ontdekken.

Je bent al heel. Het werkelijk omarmen van die wezenlijke waarheid brengt een transformatie teweeg.

Werkwijze
De coachingstechniek die ik gebruik is in wezen heel eenvoudig. Ik luister met mijn oren, ogen en hart naar jouw verhaal. Ik werk als spiegel en geef je terug wat er energetisch gebeurt tijdens ons gesprek. Daarbij gebruik ik als leidraad steeds waar ik energetische intensiteit en beleving bij jou waarneem. Waar passend gebruiken we eenvoudige meditaties of kleine lichaamsgerichte oefeningen om het contact met de diepere lagere in jezelf te vinden of te versterken.

Karakter analyse
In mijn werk is de theorie van de ‘Karakter-analyse’ zoals ontwikkeld door Wilhelm Reich en uitgewerkt door Lowen and Pierrakos een belangrijke hulpbron.