Training

Alive biedt trainingen aan op het gebied van communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. Bij elke trainingsinterventie staat integriteit en authenticiteit voorop. Alive biedt geen trukendoos aan waaruit u of uw medewerker kan putten om anderen te beïnvloeden maar zoekt aansluiting bij uw persoonlijke kracht en talenten.

Visie op trainen
Alive werkt vanuit de visie dat investeren in wat mensen al goed kunnen beter werkt dan proberen te verbeteren wat ze nog niet goed kunnen. Om die reden staan in elke training het herkennen van het eigen talent en talentmanagement op het programma. Alive maakt programma’s op maat die aansluiten bij uw specifieke klantvraag. Daarbij is natuurlijk belangrijk welke ontwikkeling u in gang wil zetten. Ook het niveau van de te trainen medewerkers of managers wordt meegenomen bij het opbouwen van de training. Om goed aan te kunnen sluiten bij uw wensen zal er altijd een gesprek met u als opdrachtgever plaatsvinden. Ook worden (een deel van) uw medewerkers geïnterviewd aangaande hun wensen voor het trainingsprogramma. Elk programma wordt vervolgens ter goedkeuring aan u als opdrachtgever voorgelegd, voordat we aan de slag gaan.

Communicatieve vaardigheden
Bij een vaardighedentraining staat vooral het direct waarneembare gedrag centraal. De deelnemer krijgt zicht op de effecten van zijn of haar handelen en kan uitproberen wat er gebeurt als ander gedrag wordt ingezet. Alle programma’s bestaan uit een kleine theoretische component en een grote praktische component. Alive werkt samen met verschillende trainingsacteurs, waardoor ook het oefenen met casuïstiek geheel op maat kan worden aangeboden.

Persoonlijke effectiviteit
Bij trainingsinterventies rondom persoonlijke effectiviteit staan naast de vaardigheden van de deelnemer ook de overtuigingen van waaruit de deelnemer handelt centraal. Veelal is een medewerker op zich wel in staat om te bedenken welk gedrag het meest effectief is in gesprekssituaties. Maar door blokkerende innerlijke overtuigingen kan het in de praktijk toch lastig blijken om dat effectieve gedrag ook in te zetten. Programma’s rondom persoonlijke effectiviteit ondersteunen het doorbreken van de patronen die daaruit zijn ontstaan bij u of uw medewerker(s).

Leiderschapsontwikkeling
Bij trainingen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap wordt naast het gedrag en de overtuigingen ook de diepere kern van de deelnemer meegenomen in het trainingsprogramma. Leiderschap kan alleen vorm gegeven worden vanuit een helder zicht op de eigen sterktes en zwaktes. Die zijn deels middels training te beïnvloeden. In de basis is ieder van ons echter ook voorzien van mechanismen in het omgaan met het leven, die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Het kennen van die diepe innerlijke drives is een belangrijke voorwaarde om vorm te kunnen geven aan de eigen leiderschapsstijl op een effectieve en authentieke wijze.