Runningtherapie als verzuiminterventie

Runningtherapie is ‘hot’. Als (aanvullende) behandeling bij mensen die uitgevallen zijn tengevolge van klachten als burnout, lichte of milde depressie, angstklachten of paniekaanvallen: runningtherapie werkt! Ter illustratie dit artikel uit de Volkskrant van 17 maart van dit jaar.

Wat is runningtherapie?
Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie, burnout of andere psychische klachten. Bij runningtherapie wordt gebruik gemaakt van hardlopen en wandelen om de psychische klachten te voorkomen of te verminderen. Runningtherapie is een goede aanvulling op (en soms een prima vervanging van) psychotherapie en/of medicatie.

Runningtherapie is een recent geïntroduceerde werkvorm binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij de behandeling van psychische klachten. Wanneer wetenschappelijk onderzoek wordt doorvertaald lijkt het zeer aannemelijk dat medewerkers die verzuimen met een psychisch klachtenbeeld, sneller weer herstellen en hun werk kunnen hervatten, wanneer therapeutisch bewegen in het re-integratietraject wordt opgenomen. Daarnaast blijkt runningtherapie uitermate gunstige effecten te hebben op het voorkomen van verzuim, met name wanneer burn-out of depressieve klachten dreigen te ontstaan. Runningtherapie is geschikt voor iedereen, jong of oud, sportief of minder sportief en onafhankelijk van de lichaamsbouw omdat elk programma precies op maat is.

Waarom bewegen als therapie inzetten?
De basis is feitelijk heel eenvoudig. Fysiek in beweging zijn heeft effecten op de hartcoherentie, de ademhaling en op de stofwisseling in de hersenen waardoor vrijwel iedereen die beweegt zich lekkerder in zijn of haar vel voelt. Door het bewegen verschuift de focus bovendien van het denken naar de ademhaling en het lichaam, wat patronen van denken in cirkels kan doorbreken. De intensiteit van bewegen zorgt ervoor dat het lichaam allerlei stoffen aanmaakt in de hersenen en dat natuurlijke fysieke stofwisselingsprocessen gestimuleerd worden. Lopen geeft daardoor energie en versterkt gevoelens van vitaliteit en innerlijke balans. Tot slot is de manier waarop iemand het lopen oppakt en aangaat een perfecte spiegel voor gedrag in het werk of breder in het leven. Daarop interveniëren kan bijvoorbeeld bij een dreigende burnout wonderen verrichten (zoals ook te lezen is in Trouw). Naast positieve effecten op de lichamelijk conditie heeft beweging dus ook belangrijke positieve effecten op de geestelijke gezondheid. Runningtherapie is er op gericht mensen te leren om dat bewegen (en daarmee het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke conditie) tot een ‘automatisch’ onderdeel van de levensinvulling te maken. Na een traject van drie maanden kan een deelnemer zelfstandig invulling geven aan beweging als onderdeel van het levenspatroon.

Hardlopen is een sport die voor vrijwel iedereen geschikt is. Mensen die bewegen geven vrijwel zonder uitzondering aan zich energieker, blijmoediger en helderder van geest te voelen na een loopsessie. En daarbij gaat het niet om snelheid of prestatie. Het in beweging zijn heeft effecten op de hartcoherentie, de ademhaling en op de stofwisseling in de hersenen waardoor vrijwel iedereen die beweegt zich lekkerder in zijn of haar vel voelt: letterlijk en figuurlijk. En door te lopen in een groep is het een sterke verbinder met de werkgever.

Geen ‘loopgroepje’ en geen praattherapie
Runningtherapie onderscheidt zich op een aantal belangrijke vlakken van een loopgroepje. Dat begint al bij de intake waar met een fitheidstest en een aantal andere testen wordt gewerkt, die een traject garanderen dat aansluit bij de psychische en lichamelijke conditie van uw medewerker. De loopsessies worden begeleid door een gecertificeerde runningtherapeut die is aangesloten bij de Stichting Runningtherapie Nederland. Die therapeut heeft niet alleen verstand van hardlopen, maar ook van het psychisch ondersteunen en motiveren van mensen, van het evalueren en (waar nodig) bijstellen van doelen. Hij beschikt daarmee over een surplus aan coachende vaardigheden. En als allerbelangrijkste wellicht: runningtherapie is erop gericht om met een eenmalige investering van tijd en middelen de medewerker zodanig te ondersteunen, dat deze na drie maanden zelfstandig in staat is beweging op maat in zijn of haar levenspatroon in te bedden. De focus ligt dus op ‘bewegen op maat’ en het praten in deze therapie beperkt zich tot datgene dat rechtsreeks verband houdt met het bewegen en de integratie daarvan in het dagelijkse leven. Runningtherapie vervangt dus niet eventuele andere interventies in het re-integratietraject.

Hoe werkt runningtherapie in de verzuimbegeleiding
De deelnemer wordt in 12 weken begeleidt om 30 minuten ononderbroken hard te kunnen lopen (of eventueel intensiever te kunnen wandelen) op een passend tempo. Na die 12 weken heeft het hardlopen een plaats gekregen in de weekinvulling van uw medewerker. Deze kan nu zelfstandig verder trainen en aan de lichamelijke en geestelijke conditie blijven werken. Belangrijk bijkomend effect van de therapie is dat het een succeservaring oplevert. Het vertrouwen in eigen kunnen en eigen kracht neemt toe. Dat verlaagt de drempel om ook weer stappen te zetten richting werkhervatting of urenuitbreiding

Hoe ziet zo’n traject eruit:

  • Een intakegesprek en fitheidstest met de gecertificeerde runningtherapeut resulteren in een loopschema op maat
  • Elke week is er 1 door de runningtherapeut begeleide loopsessie in een loopgroep (of individueel)
  • Elke week loopt de medewerker 2 keer zelfstandig met ondersteuning op afstand
  • Hij/zij houdt een looplogboek bij samen met de runningtherapeut
  • Periodiek worden resultaten gemeten en gestelde doelen geëvalueerd
  • Steeds is er de mogelijkheid om tussentijds de trainer te raadplegen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat na een periode van 12 weken nieuw gedrag blijvend gevestigd raakt in het levenspatroon. Met dit traject integreert uw werknemer het hardlopen dus blijvend in het weekritme.

Runningtherapie als verzuimpreventie
Runningtherapie is ook uitstekend geschikt als middel om verzuim te voorkomen en de cohesie tussen uw werknemers te versterken. Met name medewerkers die in functies werken waar burn-out op de loer ligt of die daar vanuit hun persoon gevoelig voor zijn, hebben veel baat bij het integreren van beweging in hun weekroutine. Runningtherapie helpt uw medewerker om ‘af te schakelen’ en op tijd even ‘uit het hoofd’ te zijn. Het moeilijk kunnen stoppen met denken en het komen vastzitten in denkpatronen is de belangrijkste oorzaak van burn-out. Dat patroon van vastzitten in het denken wordt met hardlopen op een eenvoudige en doeltreffende wijze doorbroken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer driemaal per week tenminste 30 minuten lang het stresspatroon wordt onderbroken, dit uitermate effectief is in het voorkomen van verzuim. Runningtherapie is ook geschikt voor medewerkers die te kampen hebben met energieverlies, angst of paniekklachten of depressie. Ook hier kan het bewegen er voor zorgen dat uitval wordt voorkomen of in duur kan worden beperkt. Runningtherapie is dan soms een aanvulling op andere begeleiding, maar is ook als zelfstandige interventie geschikt.

Traject
Bij runningtherapie als verzuimpreventie-instrument maken we een runninggroep binnen uw bedrijf. Collega’s werken dan onder begeleiding van de runningtherapeut met elkaar aan het bevorderen van hun lichamelijke en geestelijke conditie. Het programma als bovenomschreven wordt ook hier voor elke deelnemer doorlopen. Aanvullend kunnen team- of bedrijfsverbindende doelen worden meegenomen. Neem voor een programma op maat voor uw bedrijf contact met ons op.

Met runningtherapie pleeg je een duurzame investering in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van je medewerkers