Ondernemingsraad trainingen

Alive biedt specifieke programma’s aan voor ondernemingsraden. Daarbij kan het gaan om training, teamontwikkeling (samenwerken), ontwikkeling van communicatieve- en leiderschapsvaardigheden en/of advieswerk. Bij veel trainingsprogramma’s zal zowel de inhoud als het groepsproces centraal staan.

Inhoudelijke component: kennis
Een ondernemingsraad heeft kennis nodig. Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en veelal ook kennis op het gebied van Human Resources Management en arbeidsrecht. Wanneer de OR moet adviseren over een reorganisatie, een sociaal plan, een wijziging in de werktijden of andere arbeidsomstandigheden, dan is inhoudelijke kennis onontbeerlijk. Wanneer Alive de noodzakelijke kennis niet zelf in huis heeft, heeft het de beschikking over een breed netwerk aan experts met kennis op het terrein pensioenen, arbowetgeving etcetera.

Hoe zorgt de OR ervoor dat ze gehoord wordt: Communicatieve vaardigheden Naast de inhoud van een boodschap aan de bestuurder is ook de manier waarop die boodschap wordt gebracht bepalend voor de mate waarin de OR ook werkelijk invloed kan uitoefenen. Dan gaat het over communicatieve vaardigheden en samenwerking. De manier waarop je een boodschap brengt is zeer bepalend voor de mate waarin die boodschap de ander ook zal aanzetten tot actie. Begrijpen wat het effect is van de communicatiestijl die je als OR inzet is dus van groot belang. Daarnaast speelt dat het bij de meeste instemmings- en adviesaanvragen onmogelijk is om op inhoud met de bestuurder ‘mee te kunnen’. Het is daarom vooral een belangrijke vaardigheid voor een OR om de juiste vragen te kunnen stellen. Daarmee kan de OR, ook zonder op inhoud helemaal expert te zijn, toetsen of de bestuurder alle belangen wel voldoende heeft afgewogen. De juiste vragen stellen laat ook zien of zaken onderzocht zijn of niet.

Hoe werken we prettig met elkaar: teamontwikkeling
Je stapt in de OR omdat je nieuwsgierig bent, maar vaak ook omdat je iets wil leren. De OR is een plek waar je jouw eigen talenten uitstekend kunt leren kennen én kunt doorontwikkelen. Wanneer de OR leden bereid zijn elkaars talenten te onderzoeken, kan een optimale teamsamenstelling gerealiseerd worden. De taken worden zodanig verdeeld dat ieder lid zijn of haar talent optimaal kan inzetten. Uiteraard is dat niet vanaf de eerste zittingsdag allemaal helder in beeld en al helemaal uitontwikkeld. De teamontwikkelingscomponent in trainingen helpt ondernemingsraden om die ideale teamsamenstelling te kunnen ontdekken en inpassen in de dagelijkse samenwerking. Ook kijken we naar de verhoudingen tussen de leden; de dynamiek. Hoe kun je ondersteunend zijn aan elkaar en hoe kom je zo krachtig mogelijk over als team naar je bestuurder en je achterban. Allemaal zaken die in een training vorm kunnen krijgen.

Praktisch ingerichte programma’s
Elk programma is erop gericht om meteen aansluiting te vinden bij de praktijk. Zo kan in elk programma een module opgenomen worden om een communicatieplan te maken richting achterban (en bestuurder), kan een analyse van de sleutelfiguren in jullie organisatie op papier vorm krijgen (een zogenaamde krachtenveldenanalyse), kunnen we een kwartaal, halfjaar of jaaragenda voor de OR opstellen en noem maar op.