Oefeningen ter ondersteuning van de coaching

Meditatie, mindfulness en ademhalingsoefeningen

Iedereen worstelt met dilemma’s in het leven. Enerzijds kun je je vrij en blij voelen. Tegelijkertijd kan je moeilijkheden ervaren in relaties, op financieel gebied of rondom je carrière. Of je mist een stuk zingeving of je voelt je ontevreden. Vrijwel steeds speelt daarbij het conflict tussen ‘je vrije wil’ en de beperkingen die het leven lijkt op te leggen. Hoe je je kunt verhouden tot die schijnbare tegenstelling en met een goed gevoel je leven kan leiden is een belangrijke vraag.

Ervaren wat er in je leeft en dat tot expressie brengen Bij het zoeken naar oplossingen wordt al gauw duidelijk: de oplossingen voor je problemen kan je niet buiten jezelf vinden. Als je invloed wilt hebben op je leven dan moet je eerst weten wat er eigenlijk in jou leeft. Meditatie en mindfulness zijn prachtige tools om je daarin te helpen. Je komt tegen hoe je de dingen op dit moment ervaart. Soms roept dat vooral veel vragen of verwondering op. Soms komt helder naar boven wat je precies wil met betrekking tot een bepaald thema in je leven. En als je over die kennis beschikt, staat je een belangrijk middel ter beschikking: je kunt steeds wanneer je dat passend vindt gaan uitspreken hoe de dingen er voor jou uitzien en wat jou wensen zijn. Op deze manier kunnen meditatie, mindfulness en ademhalingsoefeningen je ondersteunen bij het vinden van innerlijke rust en evenwicht en tegelijkertijd helpen bij het tot expressie brengen van jouw unieke zijnskwaliteiten.

Meditatie, Mindfulness en angstgerelateerde problemen Wanneer je in je leven te kampen hebt met innerlijke onrust of angstproblemen, is mindfulness, meditatie en ademhalingsoefeningen vaak een prettige ondersteuning. Waar therapie veelal naar de bron van de onrust gaat om daaraan te gaan werken, kan dat bij angstgerelateerde klachten de innerlijke onrust juist vergroten in plaats van verminderen. Meditatie en Mindfulness zijn technieken die je helpen om oordeelsvrij en zonder noodzaak iets te moeten doen of aan te gaan naar jezelf te kunnen kijken. Vanuit een ‘meta-positie’ kijk je naar jezelf en naar jouw beleving van de dingen. Vaak levert dat een stukje rust en stressvermindering op. Door daarbij bewust met de ademhaling te werken met zeer eenvoudige oefeningen, kan ontspanning en een betere nachtrust worden bevorderd.

Meditatie, mindfulness en ademhalingsoefeingen tijdens de coaching Aangepast op jouw coachvraag zijn er een aantal actieve meditaties, mindfulness- en ademhalingsoefeningen denkbaar die een coachtraject kunnen ondersteunen. Actieve meditaties zijn meditaties waarbij beweging en verstilling elkaar afwisselen. Door eerst in beweging te komen en je energie te stimuleren wordt het in de aansluitende stille fase makkelijker om contact te maken met je innerlijke belevingswereld. De mindfulness- en ademhalingsoefeningen helpen je om met die belevingswereld in het hier en nu te kunnen zijn, wat er ook speelt. Het uitwisselen over die ervaringen werkt vaak helend. Wellicht is zeggen wat je ervaart voldoende voor je. Mogelijk heb je ook ontdekt dat je in actie wilt komen op een bepaald vlak en wil je dat aangeven. Zowel de meditaties als de mindfulness- en ademhalingsoefeningen zijn zelf en gemakkelijk thuis te herhalen wanneer je dat wenst.

Voor actievere ontspanning kan runningtherapie ook een uitstekende ondersteuning van het coachtraject zijn.